voicemail_email

תא קולי השולח העתק לדוא"ל - voicemail email

מתוך ימותפדיה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הגדרות לשלוחת האזנה[עריכה | עריכת קוד מקור]

הגדרת חובה

type=voicemail_email

הודעות מערכת קשורות[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • M0000 הודעת ברוכים הבאים (יושמע ראשון, אם קיים).
  • M1001 המקש שהוקש שגוי אנא נסו שנית.
  • M1026 שלום ותודה..
  • M1060 אנא השאירו הודעתכם לאחר הִשַמע הצליל. לֶסיום נתקו את השיחה או הַקישו סולמית
  • M1061 לשמיעת ההודעה הקישו 1, לֶאישור הקישו 2, להקלטה מחודשת 3, לביטול וחזרה הקישו 4.
  • M1305 ההודעה קצרה מידי.
  • M1306 ההודעה מבוטלת.

הגדרות נוספות בשלוחה[עריכה | עריכת קוד מקור]

אם רוצים שרק ישמור את ההקלטה לתיקייה מסוימת ולא ישלח מייל

emeil_send=cancel


להגדרת התיקייה אליה יועברו ההקלטות:

folder_move=5/7


בדוגמא הנוכחית, ההקלטות יועברו לשלוחה 5/7, שימו לב שהתיקייה חייבת להיות קיימת! אחרת תקבלו שגיאה.

האימייל שאליו נשלח - והשם שיופיע באימייל זה כמוגדר בערכים של שם הלקוח וכתובת דוא"ל המופיעים בלשונית הגדרות משתמש באתר האינטרנט.
אם רוצים לשנות את האימייל, כך שההודעות ישלחו לכתובת אחרת מאשר מה שמוגדר באתר, ניתן להכניס כתובת אחרת בערכים הבאים.

email_address=AAA@gmail.com

כתובת המייל


email_name=avraem

השם שיופיעקובץ M0000 יושמע ראשון אם קיים בתיקיה, אך באם תגדירו

say_first_one_time=yes

אז ישמיע את ההודעה רק פעם אחת לאותה תיקיה בכל שיחה.

במודול זה גם אם מנתקים באמצע השיחה - הקובץ נכנס לתיקיה, ונשלח אימייל עם ההודעה שהוקלטה עד לניתוק.

אם רוצים שלא יהיה ניתן להקיש סולמית ליציאה מההקלטה ושמיעה של ההקלטה וכו', אלא יקליט עד שהלקוח ינתק צריך להוסיף את הערך:

stop_record_only_hangup=yesבמידה ורוצים שבסיום הקלטת ההודעה ואישורה יעביר את המאזין לשלוחה אחרת יש להגדיר:

voicemail_email_end_goto=/6


בדוגמא כאן, המאזין מועבר לשלוחה 6 בסיום ההקלטה.

עיצוב המייל[עריכה | עריכת קוד מקור]

הקלטה